KOREPETYCJE

CZYTAJ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

OD 2023

CZYTAJ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

2015-2022

 

 

więcej informacji:

 

 

więcej informacji: 

ustalana indywidualnie

LICZBA SPOTKAŃ w TYGODNIU 

Zadaj pytanie

POMOC PRZY ODWOŁANIU OD WYNIKU 

Jako nasz Uczeń będziesz mieć zapewnioną pomoc przy formalnościach związanych z procedurą wglądu do swojego arkusza maturalnego oraz czynnościami związanymi z odwołaniem od wyniku maturalnego.

OCENA POSTĘPÓW w NAUCE

Zagwarantowane miejsce do udziału w organizowanej przez nas diagnozie i ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii. 

CZAS TRWANIA SPOTKANIA

Jedno spotkanie będzie trwało 60 minut.

LICZBA UCZNIÓW

1, zajęcia są indywidualne

 OPINIE (30). SPRAWDŹ

 MATERIAŁY EDU. SPRAWDŹ

w cenę zajęć wliczone są wszystkie materiały przekazywane przez prowadzącego, w tym opracowania teorii do wszystkich działów.

Materiały edukacyjne.

w ramach współpracy zapewniony zostanie kontakt z prowadzącym, także poza czasem trwania lekcji, np. poprzez maila czy Messengera. 

Kontakt z prowadzącym.

zajęcia prowadzimy online na platformie Skype. Podczas zajęć korzystamy z różnorodnych akcesoriów ułatwiających wzajemną komunikację.

Miejsce spotkań.

Zajęcia indywidualne są szyte na miarę Twoich oczekiwań, potrzeb i problemów - także tych, które wynikną już podczas naszej współpracy. To od naszych ustaleń będzie zależało to, co i jak będziemy omawiać na poszczególnych spotkaniach. Jeśli w Twojej edukacji biologicznej nie było lub brakuje podejścia właśnie do Ciebie, uczęszczanie tutaj da Ci tego gwarancję.

OFERTA EDUKACYJNA

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

organizator ogólnopolskiej próbnej matury z biologii NEURON - Sebastian Karczmarczyk.

FORMUŁA MATURALNA

Zakres przekazywanych treści jest zgodny z podstawą programową (lub wymaganiami egzaminacyjnymi) zgodną z tzw. formułą maturalną 2015 oraz formułą maturalną 2023. 

DLA KOGO?

Prowadzimy zajęcia edukacyjne z biologii przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do Uczniów oraz Absolwentów szkół średnich, którzy chcą odpowiednio przygotować się i nabyć właściwych umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego na wysokim poziomie.

TRWAJĄ ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2024/2025 i LATA NASTĘPNE

posiadamy  w opracowaniu blisko 1000 stron własnych materiałów edukacyjnych - zostaną Ci one udostępnione,  zapewnimy także dostęp do repozytorium szerokiej gamy literatury przydatnej podczas przygotowań na studia medyczne, farmaceutyczne, weterynaryjne itp. wg Twoich zainteresowań.

 

masz zagwarantowany udział w organizowanej przez nas ogólnopolskiej diagnozie maturalnej z biologii, a także w próbnej maturze z biologii. 

 

nasza współpraca nie zakończy się w momencie napisania przez Ciebie egzaminu maturalnego - gwarantujemy Ci darmowe wsparcie przy ewentualnym odwołaniu od wyniku z egzaminu maturalnego.