WIĘCEJ INFO.

WIĘCEJ INFO.

 OPINIE (30). SPRAWDŹ

 MATERIAŁY EDU. SPRAWDŹ

podstawowy wymiar jednego spotkania to 60 minut, jednak niekiedy spotkanie może się wydłużyć do maksymalnie 90 min., bez wpływu na cenę.

Przebieg zajęć.

w cenę zajęć wliczone są wszystkie materiały przekazywane przez prowadzącego, w tym opracowania teorii do wszystkich działów.

Materiały edukacyjne.

w ramach współpracy zapewniony zostanie kontakt z prowadzącym, także poza czasem trwania lekcji, np. poprzez maila czy Messengera. 

Kontakt z prowadzącym.

zajęcia prowadzimy online na platformie Skype. Podczas zajęć korzystamy z różnorodnych akcesoriów ułatwiających wzajemną komunikację.

Miejsce spotkań.

DODATKOWE, NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Zajęcia indywidualne są szyte na miarę Twoich oczekiwań, potrzeb i problemów - także tych, które wynikną już podczas naszej współpracy. To od naszych ustaleń będzie zależało to, co i jak będziemy omawiać na poszczególnych spotkaniach. Jeśli w Twojej edukacji biologicznej nie było lub brakuje podejścia właśnie do Ciebie, uczęszczanie tutaj da Ci tego gwarancję.

Na zajęciach w tej grupie omówimy całą podstawę programową z biologii dla IV etapu edukacyjnego (liceum). Przerobienie głównych działów kończyć będziemy analizą wybranych zadań maturalnych. Zdecydowana większość spotkań będzie jednak nastawiona na naukę biologii. Docelowi odbiorcy tej grupy to osoby, którym zależy głównie na powtórzeniu całego materiału szkolnego z biologii lub jego nauce od zera.

TRYBY ZAJĘĆ

GRUPA "UDERZENIOWA"

GRUPA "ZADANIOWA"

Na zajęciach w tej grupie omówimy wybrane zagadnienia z teorii uznawane powszechnie za problematyczne oraz takie, które bardzo często pojawiają się na maturze. Zdecydowana większość spotkań będzie jednak nastawiona na rozwiązywanie zadań maturalnych. Docelowi odbiorcy tej grupy to osoby, którym zależy głównie na rozwiązywaniu zadań maturalnych oraz tzw. "nauce pisania pod klucz".

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

OFERTA EDUKACYJNA

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

mgr biologii sądowej, menadżer oświaty, korepetytor, autor zadań maturalnych z biologii oraz organizator ogólnopolskiej próbnej matury z biologii NEURON - Sebastian Karczmarczyk.

FORMUŁA MATURALNA

Zakres przekazywanych treści jest zgodny z podstawą programową (lub wymaganiami egzaminacyjnymi) zgodną z tzw. formułą maturalną 2015 oraz formułą maturalną 2023. 

DLA KOGO?

Prowadzimy zajęcia edukacyjne z biologii przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do Uczniów oraz Absolwentów szkół średnich, którzy chcą odpowiednio przygotować się i nabyć właściwych umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego na wysokim poziomie.

TRWAJĄ ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023 i LATA NASTĘPNE

posiadamy  w opracowaniu blisko 1000 stron własnych materiałów edukacyjnych - zostaną Ci one udostępnione,  zapewnimy także dostęp do repozytorium szerokiej gamy literatury przydatnej podczas przygotowań na studia medyczne, farmaceutyczne, weterynaryjne itp. wg Twoich zainteresowań.

 

masz zagwarantowany udział w organizowanej przez nas ogólnopolskiej diagnozie maturalnej z biologii, a także w próbnej maturze z biologii. 

 

nasza współpraca nie zakończy się w momencie napisania przez Ciebie egzaminu maturalnego - gwarantujemy Ci darmowe wsparcie przy ewentualnym odwołaniu od wyniku z egzaminu maturalnego. 

                        • zajęcia indywidualne lub grupowe (max. 6 osób) • matura z biologii 

      NEURON-matura z biologii. LEKCJE BIOLOGII