próbny egzamin

maturalny z biologii 

data: kwiecień 2020

materiał diagnostyczny

z biologii dla uczniów klas II

data: maj 2019

próbny egzamin

maturalny z biologii 

data: kwiecień 2021

próbny egzamin

maturalny z biologii 

data: kwiecień 2022