Zobacz arkusze z poprzednich edycji

Polityka prywatności

INFORMATOR

realizacja arkusza

kiedy nabór?

co?

ogólnopolska próbna matura z biologii

zakończony

Regulamin uczestnictwa  w ogólnopolskiej  próbnej maturze z biologii

Biuletyn Informacyjny

Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii

ZGŁASZAM

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA (FAQ)

 

1. Kto może wziąć udział i dokonać zgłoszenia do próbnej matury z biologii NEURON oraz diagnozy maturalnej? 

Uczniowie szkół, uczęszczający do oddziałów realizujących na poziomie rozszerzonym przedmioty biologiczno-chemiczne, których dyrektor szkoły lub nauczyciel prowadzący przedmiot dokona zgłoszenia w wyznaczonym terminie. 

Uczniowie / Absolwenci, przystępujący do egzaminu maturalnego z biologii, zgłoszeni przez korepetytora.

Uczniowie, którzy uczęszczają do oddziałów realizujących na poziomie rozszerzonym przedmioty biologiczno-chemiczne, a którzy nie zostaną zgłoszeni do udziału przez dyrektora szkoły, nauczyciela prowadzącego przedmiot, a także absolwenci takich oddziałów.

 

2. Prowadzę indywidualną praktykę edukacyjną (korepetycje / kurs), czy mogę zgłosić swoich uczniów? 

Tak. 

 

3. Czy udział w próbnej maturze jest bezpłatny? 

Nie. Kwestie płatności oraz zwrotów określają regulaminy.

 

4. W jaki sposób uzyskam dostęp do materiałów? 

Materiały niezbędne do wzięcia udziału, przy zgłoszeniu dokonywanym przez dyrektora szkoły, nauczyciela lub korepetytora zostaną opublikowane w Strefie Nauczyciela (SN) na naszej stronie internetowej.

Osobom z naboru indywidualnego, arkusz udostępniany jest w formie zabezpieczonego pliku za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 

5. Kto sprawdza arkusze maturalne?

W przypadku zgłoszenia uczniów: dyrektorowi szkoły, nauczycielowi prowadzącemu przedmiot lub korepetytorowi (wraz z arkuszem) udostępniany jest schemat oceniania rozwiązań zadań i ocena prac leży w gestii nauczyciela biologii. 

Osobom z naboru indywidualnego nie udostępnia się schematu oceniania rozwiązań zadań, a poprawność swoich rozwiązań sprawdzą oni podczas opłaconego w ramach Uczestnictwa spotkania online na żywo z autorem arkusza, gdzie dokona on dokładnej analizy arkusza i poda przykładowe poprawne odpowiedzi. Ze spotkania dostępne będzie dla Uczestników nagranie jego transmisji.

 

6. Czy jako nauczyciel / korepetytor, zgłaszając uczniów, muszę wprowadzić uzyskane przez nich wyniki do bazy danych?

Tak. Wprowadzenie wyników uzyskanych przez uczniów jest obligatoryjne dla wszystkich osób zgłaszających uczniów. Jeśli zgłoszenia dokonał dyrektor szkoły może on, w drodze powierzenia obowiązków zobligować do wprowadzenia wyników uczniów do systemu nauczyciela prowadzącego przedmiot, o ile inaczej nie stanowią wewnętrzne ramy umowy o pracę lub mianowania. 

Wprowadzenie wyników uczniów jest względem nich w pełni anonimowe. Jednocześnie, informujemy, że wprowadzenie wyników (rozumiane jako Sprawozdanie) nie trwa długo i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Niewypełnienie Sprawozdania może wiązać się z odmową zgody na ponowny udział w próbnej maturze  z biologii NEURON.

 

7. Ile kosztuje wzięcie udziału w próbnym egzaminie maturalnym?

Wysokość opłaty oraz inne informacje związane z jej uiszczeniem ujęte są w § 5 regulaminu uczestnictwa.

 

8. Czy jako uczeń / absolwent uzyskam dostęp do schematu oceniania rozwiązań zadań?

Nie. Osobom z naboru indywidualnego, nie udostępnia się takiego schematu, ale w ramach uczestnictwa przewidziane jest spotkanie online z autorem arkusza, gdzie dokona on pełnej jego analizy i poda przykładowe rozwiązania zadań. Ponadto na utworzonej specjalnej grupie edukacyjnej na portalu FACEBOOK będzie można uczestniczyć w analizie zadań problematycznych oraz zadawać nieograniczoną liczbę pytań związanych z problematyką zadań w arkuszu.

 

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? 

Skorzystaj z formularza kontaktowego.