06 grudnia 2022

ZMIANA REGULAMINU 

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin uczestnictwa w próbnej maturze z biologii.

 

Zmiana dotyczy już istniejącego regulaminu (dla uczestników zgłaszających się we własnym imieniu do udziału, tzw. nabór indywidualny), a także utworzenia nowego regulaminu, który dotyczy uczestników próbnej matury zgłaszających do udziału swoich uczniów / absolwentów szkół. 

 

Aktualnie obowiązująca treść obu w/w regulaminów znajduje się w zakładce Informator.