31 grudnia 2023

PRÓBNA MATURA - INFORMACJE DLA UCZNIÓW / ABSOLWENTÓW

Działając na podstawie § 4 pkt 3 Regulaminu uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii

informujemy, że:

 

w nadchodzącym naborze do ogólnopolskiej próbnej matury z biologii NEURON nie ustala się limitu uczestników. Liczba miejsc jest nie ograniczona.

 

Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii

informujemy, że:

 

wysokość opłaty, z tytułu uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii NEURON, dla osób zgłaszających się we własnym imieniu (tzw. nabór indywidualny) wynosi 115,50 zł.

 

Aby, jako Uczeń (klasy IV) lub Absolwent zgłosić się  do udziału w próbnej maturze z biologii kliknij tutaj.

 

Jako Uczeń lub Absolwent, w ramach uczestnictwa, otrzymasz:

1) dostęp do naszego niepublikowanego wcześniej arkusza maturalnego z biologii zgodnego z wymaganiami egzaminacyjnymi 2024, 

2) możliwość wzięcia udziału w spotkaniu online z autorem arkusza, gdzie dokona on jego pełnej analizy, poda przykładowe odpowiedzi, częste błędy oraz wnioski i rekomendacje