29 sierpnia 2022

OTWIERAMY NABÓR 

Diagnoza maturalna. Listopad 2022

Otwieramy możliwość dokonywania zgłoszeń do diagnozy maturalnej Uczniom i Absolwentom, którzy nie zostaną zgłoszeni przez swojego Nauczyciela / Korepetytora.

 

Dodatkowo, Uczniowie i Absolwenci, którzy nabyli nasze Zestawy arkuszy maturalnych* (od stycznia bieżącego roku) pakiet "BLAST" lub "CYT", mogą wziąć udział w tym wydarzeniu korzystając z preferencyjnej opłaty za uczestnictwo, która wynosić będzie 27,38 zł / os.

Opłata standardowa: 99 zł / os.

 

Aby, jako Uczeń (III lub IV klasy) lub Absolwent zgłosić się  do udziału w diagnozie maturalnej kliknij tutaj.

 

Jako Uczeń lub Absolwent, w ramach uczestnictwa, otrzymasz:

1) dostęp do naszego niepublikowanego wcześniej arkusza maturalnego z biologii zgodnego z wymaganiami egzaminacyjnymi 2023, 

2) możliwość wzięcia udziału w spotkaniu online z autorem arkusza, gdzie dokona on jego pełnej analizy, poda przykładowe odpowiedzi, częste błędy oraz wnioski i rekomendacje.

 

Liczba miejsc nie jest ograniczona.

Nabór dla Uczniów i Absolwentów potrwa do 31.10.2022 r.

 

 

* aby skorzystać z preferencyjnej stawki, wystarczy, że adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym będzie taki sam, jak ten podany podczas składania zamówienia na zakup Zestawów arkuszy maturalnych.