01 stycznia 2022

LIMIT MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW

Zgodnie z § 2 pkt 3 Regulaminu uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii informujemy, że:

na najbliższą próbną maturę, którą przeprowadzimy w kwietniu bieżącego roku ustalony zostaje następujący limit miejsc uczestników:

 1 000 osób. 

Powyższego limitu nie stosuje się w odniesieniu do Uczniów zgłoszonych przez Nauczycieli / Korepetytorów. Jednocześnie informujemy, że w/w limit może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), o czym będziemy informować. 

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez nasz Informator.