GRUPA "ZADANIOWA"

Grupa będzie liczyć od 3 do 5 osób. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY 

Jedno spotkanie będzie trwało 90 minut.

CZAS TRWANIA SPOTKANIA

Zagwarantowane miejsce do udziału w organizowanej przez nas diagnozie i ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii. 

OCENA POSTĘPÓW w NAUCE

Jako nasz Uczeń będziesz mieć zapewnioną pomoc przy formalnościach związanych z procedurą wglądu do swojego arkusza maturalnego oraz czynnościami związanymi z odwołaniem od wyniku maturalnego.

POMOC PRZY ODWOŁANIU OD WYNIKU 

Co zostanie omówione z teorii?

1. oddychanie komórkowe

2. układ odpornościowy

3. istota powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego

4. związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego

5. działanie synapsy chemicznej uwzględniając rolę przekaźników chemicznych

6. molekularny mechanizm skurczu mięśnia

7. określanie, na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu, podłoża genetycznego chorób człowieka

8. istota technik stosowanych w inżynierii genetycznej (elektroforeza DNA, metoda PCR, sekwencjonowanie DNA)

9. elementy niszy ekologicznej organizmu

Jakie arkusze zostaną przeanalizowane?

wszystkie arkusze maturalne z biologii na poziomie rozszerzonym wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną od 2015 roku.

Zadaj pytanie

aktualna cena:
65 zł / 90 min.

symbol:
GRUPA D 

LICZBA SPOTKAŃ w TYGODNIU 

1 spotkanie trwające 90 min.