informator maturalny 2023

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

podstawa programowa z biologii

Polityka prywatności

NEURON-matura z biologii
NIP: 8652573571
REGON: 385978581

         NAPISZ WIADOMOŚĆ

1 spotkanie trwające 90 min.

LICZBA SPOTKAŃ w TYGODNIU 

symbol:
GRUPA D 

aktualna cena:
85 zł / 90 min.

Zadaj pytanie

wszystkie arkusze maturalne z biologii na poziomie rozszerzonym wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną od 2015 roku.

Jakie arkusze zostaną przeanalizowane?

1. oddychanie komórkowe

2. układ odpornościowy

3. istota powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego

4. związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego

5. działanie synapsy chemicznej uwzględniając rolę przekaźników chemicznych

6. molekularny mechanizm skurczu mięśnia

7. określanie, na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu, podłoża genetycznego chorób człowieka

8. istota technik stosowanych w inżynierii genetycznej (elektroforeza DNA, metoda PCR, sekwencjonowanie DNA)

9. elementy niszy ekologicznej organizmu

Co zostanie omówione z teorii?

POMOC PRZY ODWOŁANIU OD WYNIKU 

Jako nasz Uczeń będziesz mieć zapewnioną pomoc przy formalnościach związanych z procedurą wglądu do swojego arkusza maturalnego oraz czynnościami związanymi z odwołaniem od wyniku maturalnego.

OCENA POSTĘPÓW w NAUCE

Zagwarantowane miejsce do udziału w organizowanej przez nas diagnozie i ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii. 

CZAS TRWANIA SPOTKANIA

Jedno spotkanie będzie trwało 90 minut.

LICZEBNOŚĆ GRUPY 

Grupa będzie liczyć od 3 do 5 osób. 

GRUPA "ZADANIOWA"