W obrębie tej grupy zostaną wyróżnione dwie podgrupy: 

podgrupa 1 - zajęcia przygotowujące do podstawy programowej od 2015-2022 roku
podgrupa 2 - zajęcia przygotowujące do podstawy programowej od 2023 roku. 
 
Dla każdej z podgrupy udostępnione zostaną terminy, tak aby każdy mógł wybrać odpowiadający sobie moment. Zajęcia odbywają się o regularnych porach. 
 
TERMIN 1 (podgrupa 1):  poniedziałek 12:30-14:00
TERMIN 1 (podgrupa 2) : poniedziałek 14:30-16:00
 
TERMIN 2 (podgrupa 1):  środa 13:0 0 - 14:30
TERMIN 2 (podgrupa 2): środa 18:30 - 20:00
 
TERMIN 3 (podgrupa 1): niedziela 15:00 - 16:30 
TERMIN 3 (podgrupa 2) niedziela 13:00 - 14:30