18 marca 2021

Wymagania egzaminacyjne na próbnej maturze 

Informujemy, że w arkuszu próbnej matury z biologii NEURON, do której nabór trwa do 31/03 będą znajdować się zadania zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi*.

 

* Na podstawie: Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).