GRUPA "UDERZENIOWA"

Grupa będzie liczyć do 10 osób. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY 

Jedno spotkanie będzie trwało 60 minut.

CZAS TRWANIA SPOTKANIA

Zagwarantowane miejsce do udziału w organizowanej przez nas diagnozie i ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii. 

OCENA POSTĘPÓW w NAUCE

Jako nasz Uczeń będziesz mieć zapewnioną pomoc przy formalnościach związanych z procedurą wglądu do swojego arkusza maturalnego oraz czynnościami związanymi z odwołaniem od wyniku maturalnego.

POMOC PRZY ODWOŁANIU OD WYNIKU 

LICZBA SPOTKAŃ w TYGODNIU 

Co zostanie omówione z teorii?

Jakie zadania zostaną przeanalizowane?

cała podstawa programowa z biologii

 

więcej informacji:

 

 

więcej informacji: 

Zadaj pytanie

aktualna cena:
47,50 zł / 60 min.

symbol:
GRUPA U

CZYTAJ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

2015-2022

CZYTAJ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

OD 2023

po każdym przeanalizowanym dziale przystąpimy do analizy określonych zadań wybranych spośród arkuszy maturalnych z biologii CKE.

2 spotkania po 60 min.