informator maturalny 2023

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

podstawa programowa z biologii

Polityka prywatności

NEURON-matura z biologii
NIP: 8652573571
REGON: 385978581

         NAPISZ WIADOMOŚĆ

2 spotkania po 60 min.

po każdym przeanalizowanym dziale przystąpimy do analizy określonych zadań wybranych spośród arkuszy maturalnych z biologii CKE.

CZYTAJ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

OD 2023

CZYTAJ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

2015-2022

symbol:
GRUPA U

aktualna cena:
47,50 zł / 60 min.

Zadaj pytanie

cała podstawa programowa z biologii

 

więcej informacji:

 

 

więcej informacji: 

Jakie zadania zostaną przeanalizowane?

Co zostanie omówione z teorii?

LICZBA SPOTKAŃ w TYGODNIU 

POMOC PRZY ODWOŁANIU OD WYNIKU 

Jako nasz Uczeń będziesz mieć zapewnioną pomoc przy formalnościach związanych z procedurą wglądu do swojego arkusza maturalnego oraz czynnościami związanymi z odwołaniem od wyniku maturalnego.

OCENA POSTĘPÓW w NAUCE

Zagwarantowane miejsce do udziału w organizowanej przez nas diagnozie i ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii. 

CZAS TRWANIA SPOTKANIA

Jedno spotkanie będzie trwało 60 minut.

LICZEBNOŚĆ GRUPY 

Grupa będzie liczyć do 10 osób. 

GRUPA "UDERZENIOWA"