W obrębie tej grupy zostaną wyróżnione dwie podgrupy: 

podgrupa 1 - zajęcia przygotowujące do podstawy programowej od 2015-2022 roku
podgrupa 2 - zajęcia przygotowujące do podstawy programowej od 2023 roku. 
 
Dla każdej z podgrupy udostępnione zostaną terminy, tak aby każdy mógł wybrać odpowiadający sobie moment. Zajęcia odbywają się o regularnych porach. 
 
TERMIN 1 (podgrupa 1):  poniedziałek 9:30-10:30
TERMIN 1 (podgrupa 2) : poniedziałek 11:00-12:00
 
TERMIN 2 (podgrupa 1):  środa 15 :30 - 16:30
TERMIN 2 (podgrupa 2): środa 17:00 - 18:00
 
TERMIN 3 (podgrupa 1): sobota 10:00 - 11:00 
TERMIN 3 (podgrupa 2) sobota 11:30 - 12:30