06 grudnia 2022

PRÓBNA MATURA - INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI 

Działając na podstawie § 3 pkt 3, 4 oraz 5 Regulaminu uczestnictwa w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii

informujemy, że:

 

1. do próbnej matury z biologii NEURON (w kwietniu 2023 r.) zgłoszonych musi zostać minimum 10 osób. 

2. wysokość opłaty, w przeliczeniu na jedną osobę, to: 3,50 zł. 

3. jeśli osoba zgłaszająca, zadeklaruje mniejszą liczbę osób niż 10, to jej uczestnictwo jest możliwe, jednak opłata ustalana jest w przeliczeniu na 10 osób, tj. wynosi 35,00 zł.