21 listopada 2020

PREKONSULTACJE WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało rozwiązanie mające na celu ograniczenie liczby wymagań stawianych przed piszącymi egzamin maturalny z biologii. 

 

Powyższe doprowadziło do zajścia zmian w podstawie programowej z biologii, które aktualnie są na etapie prekonsultacji.

 

Poniżej udostępniamy oficjalną stronę MEN zawierającą informacje dotyczące proponowanych zmian, a także opracowany wykaz zmian w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego i poziomu rozszerzonego. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami i uczestnictwa w prekonsultacjach. 

 

PRZEJDŹ NA STRONĘ MEN

WYKAZ ZMIAN