Zadania zawarte w arkuszach stanowią doskonałą pomoc dla uczniów przygotowujących się do matury z biologii. Sprawdzają wiadomości i umiejętności ze wszystkich sześciu obszarów wymagań ogólnych podstawy programowej. Duży nacisk położony jest na sprawdzenie umiejętności złożonych, w tym rozumowanie i argumentację oraz wyjaśnianie zależności przyczynowo–skutkowych. Ponadto liczne zadania ukierunkowane są na interpretowanie informacji odczytanych z materiału źródłowego. Stanowią one uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczniów, a także umożliwiają ćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze.
Rozwiązanie zadań z przedstawionych arkuszy umożliwi uczniom sprawdzenie swojej wiedzy, rozpoznanie mocnych i słabych stron, co pomoże w lepszym, bardziej ukierunkowanym, przygotowaniu do matury.

* zespół opiniodawczy powołany przy Organizatorze 

ogólnopolskiej próbnej matury z biologii NEURON

Ciekawe i różnorodne zadania, w dużej mierze oparte na tekstach naukowych i popularnonaukowych. Nie sprawdzają jedynie wiedzy, ale zmuszają do myślenia i doskonalą umiejętności rozumienia tekstu, wnioskowania, argumentowania oraz logicznego wiązania faktów. Do wykorzystania zarówno przez uczniów przygotowujących się do matury, jak i ich nauczycieli.

Katarzyna Zarzeczna

nauczyciel dyplomowany

Arkusze maturalne NEURON zawierają kolekcję zadań, które są doskonałym materiałem do ćwiczeń dla wszystkich uczniów zainteresowanych sprawdzeniem swoich wiadomości i umiejętności przed egzaminem maturalnym z biologii. Każdy zestaw składa się z ciekawych autorskich zadań, wśród których występują wszystkie typy zadań pojawiających się w arkuszach maturalnych. Materiał ćwiczeniowy pozwala zweryfikować swoją wiedzę, dzięki temu, iż w komplecie znajduje się schemat odpowiedzi do każdego zadania, zawierający liczne przykładowe odpowiedzi, często wzbogacone dodatkowymi wyjaśnieniami. Te Zestawy z całą pewnością zweryfikują wiedzę uczniów, ale przede wszystkim umożliwią przećwiczenie sposobu myślenia opartego na przetwarzaniu informacji i logicznym argumentowaniu. To świetny trening, który pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii lub sprawdzić swoją wiedzę na kilka tygodni przed maturą.

Małgorzata Policha

nauczyciel dyplomowany

dr Elżbieta Wenerska-Wojtaszek

ZESPÓŁ OPINIODAWCZY* O NAJNOWSZEJ EDYCJI:

Kiedy biorę do ręki kolejną edycję matury NEURON to wiem, że przerobienie ich z uczniami nie będzie stratą czasu. Nie ma obecnie innych arkuszy tak podobnych do tych, które pojawiają się na prawdziwym egzaminie - zarówno pod względem konstrukcji poleceń, jak i zakresu materiału. Poziom zadań w każdym z nich jest zróżnicowany i nie występują zbędne powtórzenia treści. To, co cenię najbardziej, to obecność licznych schematów, wykresów i tabeli z danymi, które najczęściej nie są wcześniej znane uczniowi. W ten sposób sprawdzane są przede wszystkim umiejętności maturzysty, a te można zdobyć jedynie rozwiązując próbne matury wysokiej jakości- wtedy podobny typ zadań w maju nie sprawi już trudności.

 

Klaudia Suwała

założycielka alveoli.pl

członkini Mensa Polska

• możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii NEURON

NEURON-matura z biologii
Sebastian Karczmarczyk
NIP: 8652573571
REGON: 385978581

Tylko tutaj znajdziesz:

• autorskie arkusze maturalne z biologii NEURON

• zestawy arkuszy maturalnych z biologii NEURON

NAPISZ WIADOMOŚĆ

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Polityka prywatności

Regulamin

podstawa programowa z biologii

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

informator maturalny