• kosztuje 45 zł

• zawiera 4 autorskie arkusze maturalne z biologii na poziomie rozszerzonym, a w

tym:

 jeden dla klas przedmaturalnych

jeden dla formuły maturalnej od 2023 r.

• składa się z 177 stron 

• łącznie zawiera 221 zadań

• wielkość pliku 

do wszystkich zadań podano odpowiedzi 

do zadań trudnych dodano komentarze, wyjaśnienia i dodatkowe informacje

• zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi 2021

• zapewnia dostęp do edukacyjnej grupy wsparcia na Facebook'u

prowadzonej przez autora, wydawcę

EDYCJA 2021,

PAKIET MINI.

• kosztuje 117 zł

• zawiera 12 autorskich arkuszy maturalnych z biologii na poziomie rozszerzonym, a w tym:

cztery dla klas przedmaturalnych

jeden dla formuły maturalnej od 2023 r.

• składa się z 800 stron 

• łącznie zawiera 680 zadań 

• wielkość pliku 

do wszystkich zadań podano odpowiedzi 

do zadań trudnych dodano komentarze, wyjaśnienia i dodatkowe informacje

• zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi 2021

• zapewnia dostęp do edukacyjnej grupy wsparcia na Facebook'u

prowadzonej przez autora, wydawcę

 

• możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii NEURON

NEURON-matura z biologii
Sebastian Karczmarczyk
NIP: 8652573571
REGON: 385978581

Tylko tutaj znajdziesz:

• autorskie arkusze maturalne z biologii NEURON

NAPISZ WIADOMOŚĆ

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Polityka prywatności

Regulamin

podstawa programowa z biologii

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

informator maturalny

ZESPÓŁ OPINIODAWCZY O TEJ EDYCJI:

POZNAJ NOWĄ EDYCJĘ, 2022:

czytaj całą opinię -> 

czytaj całą opinię -> 

Ciekawe i różnorodne zadania, w dużej mierze oparte na tekstach naukowych i popularnonaukowych. Nie sprawdzają jedynie wiedzy, ale zmuszają do myślenia i doskonalą umiejętności rozumienia tekstu, wnioskowania, argumentowania oraz logicznego wiązania faktów. Do wykorzystania zarówno przez uczniów przygotowujących się do matury, jak i ich nauczycieli.

Arkusze (...) zawierają kolekcję zadań, które są doskonałym materiałem do ćwiczeń dla wszystkich uczniów zainteresowanych sprawdzeniem swoich wiadomości i umiejętności przed egzaminem maturalnym z biologii. (...). Materiał ćwiczeniowy pozwala zweryfikować swoją wiedzę (...) te Zestawy z całą pewnością zweryfikują wiedzę uczniów (...).

Zadania zawarte w arkuszach (...) sprawdzają wiadomości i umiejętności ze wszystkich sześciu obszarów wymagań ogólnych podstawy programowej. Duży nacisk położony jest na sprawdzenie umiejętności złożonych (...) wyjaśnianie zależności przyczynowo–skutkowych. (...). 
Rozwiązanie zadań z przedstawionych arkuszy (...) pomoże w lepszym, bardziej ukierunkowanym, przygotowaniu do matury.

EDYCJA 2021,              

PAKIET MAX.

do sklepu

opinie