Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.maturaneuron.pl (dalej: strona). 

1. Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku ze złożeniem zamówienia na zakup materiału edukacyjnego, „Zestawów arkuszy maturalnych z biologii NEURON”.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma NEURON,  NIP: 8652573571, REGON: 385978581.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Kupującego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Strona realizuje funkcje pozyskiwania danych Kupującego:

a) poprzez ich dobrowolne wprowadzenie w formularzu zakupowym.

6. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez Kupującego.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z formularza zakupowego, którego celem jest umożliwienie złożenia zamówienia na zakup oferowanego materiału edukacyjnego.

8. Dane osobowe podane w formularzu zakupowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.maturaneuron.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez NEURON. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do Państwa dyspozycji poprzez zakładkę Kontakt.