01 kwietnia 2021

NABÓR DO PRÓBNEJ MATURY 

Z uwagi na duże zainteresowanie przedłużamy nabór do ogólnopolskiej próbnej matury z biologii NEURON do 04/04/2021.
 
Nabór zostaje wydłużony zarówno w przypadku zgłoszeń uczniów we własnym imieniu, jak i Nauczycieli/Korepetytorów w imieniu swoich uczniów.
 
Zapraszamy,