Z uwagi na duże zainteresowanie przedłużamy nabór do ogólnopolskiej próbnej matury z biologii NEURON do 04/04/2021.
 
Nabór zostaje wydłużony zarówno w przypadku zgłoszeń uczniów we własnym imieniu, jak i Nauczycieli/Korepetytorów w imieniu swoich uczniów.
 
Zapraszamy,

NABÓR DO PRÓBNEJ MATURY 

01 kwietnia 2021

• możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskiej próbnej maturze z biologii NEURON

NEURON-matura z biologii
Sebastian Karczmarczyk
NIP: 8652573571
REGON: 385978581

Tylko tutaj znajdziesz:

• autorskie arkusze maturalne z biologii NEURON

NAPISZ WIADOMOŚĆ

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Polityka prywatności

Regulamin

podstawa programowa z biologii

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

informator maturalny

AKTUALNOŚCI