WYKUP DOSTĘP 50,00 PLN

50 zł

22 min.

ŚREDNIE

1. opisuje funkcje (...) chloroplastów (...)

2. wskazuje substraty i produkty głównych szlaków i cykli

metabolicznych (fotosynteza (...))

3. opisuje etapy cyklu Calvina i wskazuje je na schemacie, okre-

śla bilans tego cyklu.

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

CYKL CALVINA-BENSONA. PRZEBIEG I BILANS