22 lutego 2022

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT!
 
Jako jedyny oficjalny wydawca zestawów arkuszy maturalnych z biologii NEURON, chcemy podkreślić z całą stanowczością, że:
 
nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które w oczywisty sposób działają na szkodę wydawcy poprzez nieautoryzowane dzielenie się i udostępnianie naszych materiałów edukacyjnych.
Wejście w posiadanie arkuszy w sposób inny, niż ich nabycie u wydawcy, stanowi ewidentne, jawne i świadome złamanie prawa ujętego w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
Będziemy z całą stanowczością i konsekwencją oraz korzystając z dozwolonych prawem narzędzi reagować na próby i faktyczne łamanie prawa autorskiego. Dotyczy to zwłaszcza Uczniów przystępujących do EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI, a także Nauczycieli, których obowiązuje znajomość i respektowanie pewnych wartości uniwersalnych oraz wartości szczególnie eksponowanych w działalności edukacyjnej!
 
Stworzenie 16 arkuszy maturalnych z biologii wymaga, nawet po uzyskaniu wprawy, co najmniej 320 godz. ciągłej pracy przy samej tylko edycji. Daje to blisko 13 dni CIĄGŁEGO SIEDZENIA DZIEŃ I NOC. Do czasu niezbędnego do stworzenia produktu, nadającego się do publikacji, należy dodatkowo wliczyć konieczność znalezienia pomysłu i materiałów źródłowych, a także skompletowania, przedyskutowania i redakcji treści przy udziale specjalistów i ekspertów powołanych do zespołu.
 
Jeśli ktoś jest świadkiem łamania (pośrednio czy bezpośrednio) prawa w zakresie udostępniania Naszych materiałów edukacyjnych lub ma wątpliwości co do własnych praw w tym zakresie, powinien w pierwszej kolejności zgłosić nam ten fakt.
 
 
PS. Dziękujemy za dostarczone dotychczas sygnały o możliwości złamania prawa, ujętego w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Regulaminie sprzedaży plików cyfrowych.