UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. 
RODZAJE ODPORNOŚCI

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

1. przedstawia biologiczną rolę białek
2. charakteryzuje wybrane grupy białek: (...) globuliny (...)
3. przedstawia reakcję odpornościową (...) swoistą i nieswoistą

TRUDNE

26 min.

45 zł

WYKUP DOSTĘP 45,00 PLN