WYKUP DOSTĘP 45,00 PLN

45 zł

26 min.

TRUDNE

1. przedstawia biologiczną rolę białek

2. charakteryzuje wybrane grupy białek: (...) globuliny (...)

3. przedstawia reakcję odpornościową (...) swoistą i nieswoistą

TREŚĆ NAUCZANIA. UCZEŃ:

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. 

RODZAJE ODPORNOŚCI