29 września 2021

DIAGNOZA MATURALNA, PAŹDZIERNIK 2021

Informujemy, że:
w nocy z dnia 29.09. na 30.09., Nauczycielom i Korepetytorom, którzy zgłosili swoich Uczniów zostaną udostępnione drogą mailową materiały niezbędne do realizacji diagnozy maturalnej.
 
UWAGA!
W sytuacji nieotrzymania materiałów, w pierwszej kolejności należy sprawdzić katalog SPAM na swojej poczcie!
 
W/w materiały pozostają niejawne do 04.10.2021 r. 
Zalecany termin realizacji arkusza: 04.10.2021 r. (nie wcześniej!) 
 
O potrzebie i możliwości wypełnienia Sprawozdania z realizacji niniejszego arkusza będziemy informować wkrótce. W razie pytań i/lub problemów zalecamy kontakt.